Jsem soudní znalec a stavební inženýr v oboru suché výstavby s 35 letou praxí

Ing. Robert Hošek

Jsem stavební inženýr se 35 lety praxe v oboru, vystudoval jsem Stavební fakultu na pražském ČVUT, obor pozemní stavitelství.

Po studiu jsem nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb, jako výzkumník v oddělení lehké prefabrikace.

Od prosince 1992 pracuji jako technik ve společnosti Rigips.

Jsem zapsán v rejstříku znalců na základě jmenování Krajským soudem v Praze, se specializací v oboru sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí suché výstavby.

Zobrazit jmenovací dekret soudního znalce

Jsem držitelem osvědčení „technik požární ochrany“, které mne opravňuje provádět kontroly provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení.

Zobrazit jmenovací dekret požárního technika

S čím Vám mohu pomoci

Nabízím vypracování znaleckých posudků týkající se posouzení kvality montáže a případných technických či technologických vad.

Obrátit se na mne mohou investoři i montážní firmy nebo koneční uživatelé staveb.

Znalecké posudky nabízím pouze v kauzách, kdy neshledám podjatost či konflikt zájmů s ohledem na moje doposud trvající zaměstnání ve společnosti Rigips.

Nabízím služby technika požární ochrany– konkrétně provedení výchozích nebo průběžných kontrol provozuschopnosti požárně-bezpečnostních zařízení, kterými jsou dle vyhlášky 246/2001 i sádrokartonové nebo sádrovláknité protipožární konstrukce (příčky, podhledy, požární obklady).

Tyto kontroly jsou nezbytným dokladem ke kolaudaci staveb a je k nim oprávněna výhradně osoba se jmenováním ministerstva vnitra – technik požární ochrany nebo OZO.

Referenční znalecké posudky

Zřícení podhledu

Stanovení příčin zřícení sádrokartonového podhledu v objektu Casina
Zobrazit posudek →

Kvalita montáže

Posouzení kvality montáže hrubé stavby RD
Zobrazit posudek →

Únosnost kotvení

Posouzení únosnosti kotvení podhledů na Praze 5
Zobrazit posudek →

Ceník služeb

Sazba za provedení místního šetření na stavbě,
vypracování technických podkladů
2000 Kč/hod
Sazba za vydání znaleckého posudku, protokolů o kontrole provozuschopnosti
4000 Kč
Dopravní náklady po Praze
1000 Kč / výjezd (paušál)
Dopravní náklady mimo Prahu
500 Kč / výjezd (paušál) + 15 Kč/km

Ing. Robert Hošek - soudní znalec

IČ: 09767584 

Kontaktujte mě na tel.: +420 602 314 988
nebo na emailu: hosek.robert@seznam.cz

Korespondenční adresa

Nad úvozem 334, 250 70 Odolena Voda